Der skal stilladsering til, introduktion er ikke nok

For at gøre en forskel er det afgørende, at specialrådgiveren ikke kun igangsætter, men til og med stilladserer en realistisk og holdbar implementering af hjælpemidlet.

Mit faglige ståsted er, at mennesker, med erhvervede eller medførte funktionsnedsættelser herunder ordblinde, har brug for og krav på støtte på det eller de områder, hvor funktionsnedsættelsen er en hindring for deltagelse.

Vi bruger hele tiden specialister, måske uden at være os det bevidst. Vi bruger specialister, når vi går til tandlæge eller afleverer bilen på værksted. Hver gang er mønsteret det samme - De afdækker det behov, vi har, hvorefter de anbefaler og igangsætter en intervention. Efter en periode, hvor interventionen har fungeret, kontakter vi atter specialisten, og cirklen gentages.

Der er dog en vigtig tilføjelse. Specialrådgiveren i dette særlige felt har en ekstra opgave, hvis rådgivningen skal i spil på en god og støttende måde. For at gøre en forskel er det afgørende, at specialrådgiveren ikke kun igangsætter, men til og med stilladserer en realistisk og holdbar implementering af hjælpemidlet.

Specialrådgivning handler om at skabe rammer, hvor brugeren sikres fortrolighed med fx talegenkendelsesteknologien. Dette er individuelt og forskelligt fra person til person. Derfor må specialrådgivningen ikke have generelle tendenser. Den skal være stærk forankret i den enkelte brugers muligheder og forudsætninger.