På OrdblindeLab giver vi mulighed for, at den enkelte elev kan få overblik og træne færdigheder

OrdblindeLab

Jeg er stifter og ejer af den digitale læringsportal OrdblindeLab

OrdblindLabs intention er at fungere som  støtte til såvel undervisere som brugere.

Undervisere har en meget vigtig rolle i implementeringen af støttende teknologier, herunder talegenkendelse. Området er stort og komplekst, derfor er det svært at være 100% opdateret. På OrdblindeLab får undervisere mulighed for løbende opdatering i såvel software som de hastigt voksende devicemuligheder.

Instruktionsvideoer
På OrdblindeLab findes videoinstruktioner til langt de fleste af de læse-/skrivestøttende programmer og funktioner, der findes til Windows, Mac, Android og iPhone/iPad og online.

Videoerne er lavet ud fra et deltagerperspektiv.

Videoerne giver mulighed for at få overblik, fastholde fokus, genopfriske og være undersøgende.

Instruktionsvideoerne skaber gode muligheder for at tilegne sig viden i eget tempo, om programmer og funktionalitet.

Det er intuitivt og let at få oplevelsen af at kunne agere selvstændigt og uafhængigt, hvad enten introduktion sker gennem en underviser, der sætter rammen og strukturen, eller man på egen hånd går ind på siden.

Instruktionsvideoerne kan deles mellem underviser og kursister, og der kan oprettes egne spillelister. OrdblindeLab bliver løbende opdateret med nye instruktionsvideoer. 

Udtaletræner
Talegenkendelse kræver ingen fonologiske forudsætninger og er derfor et hjælpemiddel, der har et stort potentiale for ordblinde, når de skal producere tekst.

En del elever har svært ved at udtale de ord, de gerne vil skrive. At anvende talegenkendelse forudsætter dog distinkt udtale og skriftsproglig opmærksomhed.

På OrdblindeLab giver vi mulighed for, at den enkelte elev i fred og ro kan træne færdigheder og forudsætninger.

Udtaletræneren giver respons på udtalen af svære ord. Responsen angiver muligheden for korrekt genkendelse af talegenkendelsesprogrammet. Eleven træner samtidigt sin sproglige opmærksomhed.

Talegenkender
Talegenkendelse giver mulighed for at bevare skriveflow og skabe sproglig variation.

Talegenkendelse kræver mindre energi ved produktion af en tekst, i det man IKKE tvinges til at anvende synonymstrategier. 

Gå til OrdblindeLab.dk