Hvorfor skal ordblinde
lære at stave,
når der findes en teknologi,
der kan løse det problem

Om Talemadsen

Mit navn er Allan Madsen, også kaldet Talemadsen. Jeg skriver om talegenkendelse. En teknologi, der hjælper personer, som har problemer med at skrive, til at blive skrivende.

Min baggrund er mange års erfaring med undervisning og udviklingsarbejde inden for ordblindeområdet.

I dag er jeg varm fortaler for støttende teknologier, fordi jeg har oplevet, hvordan de hjælper personer, med funktionsnedsættelser, til at blive deltagende på lige fod med dem, der ikke har problemer med skrivning.

Her på talemadsen.dk vil jeg løbende fortælle om teknologierne og diskutere disse i forhold til de øvrige redskaber og metoder, der tages i anvendelse til afhjælpning af skriveproblemer.

Min tilgang er, at teknologierne skal løse flere problemer, end de skaber. Personer med funktionsnedsættelser skal frisættes  med det formål at kunne begå sig skriftligt - selvstændigt og uafhængigt af andre.

Jeg håber, du vil finde mine synspunkter, om teknologierne og området i det hele taget, interessant, og jeg står naturligvis altid til rådighed med indlæg og oplæg om emnet.

”At se nogen deltage, som ikke før deltog – det giver mening”
Jeg er ofte blevet spurgt om, hvorfor jeg taler så varmt for talegenkendelse. Forklaringen er, at jeg har set og oplevet, hvordan teknologien baner vejen for, at personer med funktionsnedsættelser får mere livsmod og selvtillid, fordi de, fra at føle sig uden for fælleskabet, nu føler sig som en del af det.