Hvis der bruges mindre energi på at læse og skrive, så er der mere overskud til det faglige indhold

Om Talemadsen

Mit navn er Allan Madsen. 

Jeg har mange års erfaring med undervisning og udviklingsarbejde til gavn for de, som er udfordrede på læsning og skrivning, herunder ordblinde. 

Jeg er, som fagperson, optaget af at implementere hjælpemidler på en hensigtsmæssig og tidssvarende måde. Teknologierne er der i rigt omfang, der mangler ikke noget. 

Jeg er ikke så optaget af kan/kan ikke - derimod af at minimere den unødvendige tid og de frustrationer, der bruges på at læse og skrive. Det er mig magtpåliggende at finde de teknologier, der kræver mindst energi for den enkelte - og dermed levner mere energi til indhold. 

Jeg er opmærksom på et behov for faglige refleksionsrum for praktikere. Tid og mulighed for erfaringsudveksling med fokus på deltagelse fremfor tekniske kunnen. Jeg ser det derfor som en forpligtigelse at afholde kurser, konferencer samt møde praktikere lokalt. 

Det skal være så praksisnært som overhovedet muligt at bruge teknologierne. Med praksis i centrum er teknologierne bare redskaber, der sikrer uafhængighed, aktiv og selvstændig deltagelse. 

Jeg håber, du vil finde mine synspunkter, om teknologierne og området i det hele taget, interessant, og jeg står naturligvis altid til rådighed med indlæg og oplæg om emnet.