Læse- skriveteknologier i undervisningen med situationsbestemte afsæt

Dato: 17/01 2019
Ledige pladser: 13 stk.

Detaljer

    Sted: 
     Frederiksgade 78B, 8000 Aarhus C

    Tidspunkt:
     
    Torsdag den 17. januar 2019 i tidsrummet  9.30 - 16.00

    Tilmeldingsfrist:

    5. januar 2019

    Pris:
     
    1400 kr. ekskl. moms

    Målgruppe:
    Undervisere, læsevejledere, læsekonsulenter og andre med interesse for læse- og skriveteknologi herunder dets anvendelse for ordblinde børn og unge.

    I starten af 2019 vil kurser om læse- og skriveteknologier til ordblinde have brug for et nyt afsæt og indhold.
    Hidtil har læse- og skrivevejledere, ordblindelærere og andre fagpersoner oftest været præsenteret for læse- og skriveteknologierne i en programlogisk sammenhæng.

    Mikael og Allan på dette kursus tage udgangspunkt i de situationer, der opleves udfordrende som ordblind i grundskolen.

    Udgangspunktet bliver:
    De situationer hvor eleven skal læse fysisk tekst som forlæg for videre arbejde i klassen
    Produktion af skriftligt arbejde individuelt og i kollaborative sammenhænge
    De udfordringer det giver at være deltagende i fremmedsprogsundervisningen

    På kurset vil deltagerne blive præsenteret for og arbejde med nyeste teknologiske muligheder i disse sammenhænge.

    En forudsætning for at eleven anvender teknologierne er, at eleven oplever fordelene og mulighederne i teknologierne.
    En vigtig motivationsfaktor er elevens oplevelse af at være selvhjulpen.

    Kurset tager derfor afsæt i en stilladserende tilgang. Det betyder, det, der gennemgås og præsenteres på kurset, er med udgangspunkt i instruktionsvideoer til de forskellige apps og programmer, der anvendes. Kursusdeltagerne vil få adgang til disse videoer og kunne anvende dem i 6. mdr. efter kurset.

    Kurset har desuden fokus på, hvordan motivation og strategier udvikles og fastholdes.

    Kurset er praksisnært og forsøger at imødekomme de udfordringer, ordblindeundervisere møder i en tid, hvor teknologierne hurtigt udvikler sig på alle platforme, og det kan være svært at bevare overblikket.

    Vi anvender modellering som tilgang på kurserne. Dvs. kursusholdere viser mulighederne, og deltagerne arbejder og undersøger med hands-on efterfølgende.

    Kurset vil forhåbentlig afstedkomme lyst til evaluering af de ekstra implementeringsmuligheder, som de nye teknologier giver. Deltagerne på kurset vil derfor få adgang til et lukket forum på nettet, hvor refleksioner, erfaringer og gode ideer kan udveksles med andre deltagere fra kurset.

    NB:
    Som deltager i kurset får du adgang til instruktionsvideoer og en talegenkender til Windows, i 6 måneder efter kurset.
    Det betyder, at alt det, vi gennemgår og arbejder med, kan fastholdes og huskes!


    Kursusholdere:


    Allan Madsen

    Har siden 1995 arbejdet inden for ordblindeområdet.
    Dette som underviser, konsulent, kursusholder
    og vejleder. Arbejder pt. på Institut for Kommunikation og Handicap i Århus
    (tidl kaldet: Taleinstituttet i Århus). Dette gør jeg på halv tid for også at have tid til
    mine iværksætterfirmaer: ”Talemadsen” og ”OrdblindeLab”.
    Didaktik og implementering af hjælpemidler til ordblinde har min store interesse.
    Særligt talegenkendelse har jeg fået stor erfaring med gennem de seneste 12 år.
    Jeg har erfaring med afholdelse af kurser og faglig sparring for fagpersoner
    inden for ordblindeområdet.
    Min efteruddannelsesrygsæk er proppet:
    Dette som ordblindelærer, PD i specialpædagogik, 3-årig familierådgiveruddannelse
    samt en master i IKT og læring.

     Mikael Stensgaard Nielsen

    Arbejder pt. som konsulent ved Kompetencecenter for Læsning i Aarhus.
    Jeg har gennem en årrække været underviser på Gylling Efterskole (efterskole for ordblinde).
    Har stor erfaring med undervisning og vejledning af unge ordblinde og her igennem erfaret
    hvor stor en forskel læse – og skriveteknologi kan have,
    når teknologierne tilpasses den enkelte elev og opgave.
    Jeg har afholdt flere kurser og oplæg indenfor ordblindeområdet.
    Jeg samarbejder med – og er gæsteunderviser på læreruddannelsen.
    Har udarbejdet webinarer i samarbejde med MV Nordic og Undervisningsministeriet.
    Sommeren 2017 færdiggjorde jeg en PD i Læse – og skriveteknologi for unge ordblinde.
    E-mail
    misn@aarhus.dk
    Mobil: 2992-8447Tilmelding