Når ordblindeundervisningen udfordres online. Inspiration til de nyeste LST-muligheder.

Dato: 21/01 2021
Ledige pladser: 0 stk.

Detaljer               Sted:  Online på Teams
               Tidspunkt: 21. januar 2021  kl. 14.00 - 15.30
               Tilmeldingsfrist: 20. januar
               Målgruppe: Undervisere der instruerer og giver SPS- studiestøtte
               Pris: gratis 
               Tilmelding: Nederst på denne side 

                
                Foretager du SPS-instruktioner i brugen af start- og programpakkerne fra STUK?
                Giver du studiestøtte til ordblinde elever?
                Synes du nogen gange, at teknologierne opleves lidt overvældende, og savner du overblik og indsigt?
                Så brug halvanden time og få inspiration, bliv opdateret og få praktiske tips og tricks, der gør hverdagen lidt nemmere for dig som SPS-instruktør og skaber selvhjulpenhed hos eleverne. 


                

                Vi sætter fokus på:

             At identificere situationer, som opleves udfordrende for den ordblinde studerende - i en tid hvor al studieaktivitet foregår online - og give konkrete bud på at kompensere. 
               Hvordan den studerende kan dele sin skærm og få oplæst studietekster, med en neural oplæserstemme af høj kvalitet, samtidigt med at der tages noter med AppWriters ordforslag på den anden del af skærmen.

                De grundlæggende funktioner som den ordblinde studerende bør kunne beherske med LST.
                Hvordan aktiv brug af OrdblindeLabs resurser kan fastholde indholdet fra instruktionerne og sænke kravene til underviserens tekniske forudsætninger.
                Hvordan instruktionstimer med et studielogisk perspektiv, frem for et programlogisk perspektiv, fremmer den studerendes motivation, forståelse og brug af LST. Konkrete ideer og eksempler, der forhåbentligt inspirerer deltagerne.

Tilmelding

ERROR: Booking has reached capacity. Please choose a different booking.