Talegenkendelse - en oplagt mulighed for skriftlig deltagelse i undervisningen

Dato: 28/02 2019
Ledige pladser: 18 stk.

Detaljer

Sted:  Frederiksgade 78B, 8000 Århus C 
Tidspunkt: 9.30 - 16.00
Tilmeldingsfrist:
1. februar 2019
Pris: 1400 kr. ekskl. moms.

  Målgruppe:
  Undervisere, læsevejledere, læsekonsulenter og andre med interesse for læse- og skriveteknologiområdet og dets anvendelse for ordblinde børn og unge.

  Dette kursus giver dig mulighed for at få et godt afsæt i de muligheder, der ligger i anvendelsen af talegenkendelse i undervisningen i grundskolen.

  Talegenkendelse stiller ikke krav til den ordblindes fonologiske forudsætninger, hvorfor det har et stort potentiale. Talegenkendelse er muligt på de fleste smartphones. Teknologien anvendes oftere og oftere af de ordblinde på deres telefoner.
  På kurset vil vi forsøge at give svar på en række spørgsmål som:

  Hvordan kan talegenkendelse aktivt anvendes i undervisningen?
  Hvordan får vi eleverne til at turde at anvende talegenkendelse i klasserummet?
  Hvordan kan eleverne arbejde med egen lærings muligheder ved brug af talegenkendelse?
  Hvordan kan talegenkendelse anvendes i fremmedsprogsundervisningen, hvor ordblinde er særligt udfordrede, når der skal produceres tekst.

  Talegenkendelsesteknologierne er blevet betydelig bedre, og kan nu genkende på enkeltordsniveau.
  På dette kursus vil vi gå et spadestik dybere i de muligheder, der er i den succesfulde anvendelse af teknologien.
  Kursusdeltagerne vil få et overblik over talegenkendelsesteknologierne på de forskellige platforme og styresystemer. De enkelte programmers muligheder og begrænsninger vil blive demonstreret.
  Der er også en række udfordringer, som man, som underviser, skal være i stand til at imødekomme, hvis den gode implementering af talegenkendelse skal lykkes.
  Kurset vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg og hands-on.
  Kurset kræver ikke forhåndskendskab til talegenkendelse.

  Kurset vil forhåbentlig afstedkomme lyst til evaluering af de ekstra implementeringsmuligheder, som de nye teknologier giver. Deltagerne på kurset vil derfor få adgang til et lukket forum på nettet, hvor refleksioner, erfaringer og gode ideer kan udveksles med andre deltagere fra kurset.

  NB:

  Som deltager i kurset får du adgang til instruktionsvideoer og en talegenkender til Windows, i 6 måneder efter kurset.
  Det betyder, at alt det, vi gennemgår og arbejder med, kan fastholdes og huskes!

  Kursusholdere:Allan Madsen

  Har siden 1995 arbejdet inden for ordblindeområdet.
  Dette som underviser, konsulent, kursusholder
  og vejleder. Arbejder pt. på Institut for Kommunikation og Handicap i Århus
  (tidl kaldet: Taleinstituttet i Århus). Dette gør jeg på halv tid for også at have tid til
  mine iværksætterfirmaer: ”Talemadsen” og ”OrdblindeLab”.
  Didaktik og implementering af hjælpemidler til ordblinde har min store interesse.
  Særligt talegenkendelse har jeg fået stor erfaring med gennem de seneste 12 år.
  Jeg har erfaring med afholdelse af kurser og faglig sparring for fagpersoner
  inden for ordblindeområdet.
  Min efteruddannelsesrygsæk er proppet:
  Dette som ordblindelærer, PD i specialpædagogik, 3-årig familierådgiveruddannelse
  samt en master i IKT og læring.Mikael Stensgaard Nielsen
Arbejder pt. som konsulent ved Kompetencecenter for Læsning i Aarhus. 
Jeg har gennem en årrække været underviser på Gylling Efterskole (efterskole for ordblinde).
Har stor erfaring med undervisning og vejledning af unge ordblinde og her igennem erfaret
hvor stor en forskel læse – og skriveteknologi kan have,
når teknologierne tilpasses den enkelte elev og opgave.
Jeg har afholdt flere kurser og oplæg indenfor ordblindeområdet.
Jeg samarbejder med – og er gæsteunderviser på læreruddannelsen.
Har udarbejdet webinarer i samarbejde med MV Nordic og Undervisningsministeriet.
Sommeren 2017 færdiggjorde jeg en PD i Læse – og skriveteknologi for unge ordblinde.
E-mail
misn@aarhus.dk
Mobil: 2992-8447


  

Tilmelding